Mihrab Kuningan

Mihrab Kuningan & Tembaga

Mihrab Kuningan & Tembaga Mihrab masjid adalah ceruk setengah lingkaran atau tempat kecil yang ada di dinding paling depan masjid. Juga berfungsi untuk menunjukkan arah kiblat yang merupakan tempat untuk imam memimpin sholat berjamaah dalam suatu masjid. Mihrab kuningan termasuk produk yang sangat mewah di dalam bangunan tempat ibadah. Penggunaan akan menonjolkan kesan mewah dalam […]